Robit دنبال رشد جهانی

است New3

Robit اظهار داشت که این قابل توجهی تقویت خواهد شد منطقه کسب و کار DTH آن، و با دو خرید، فروش خالص تجمعی این شرکت خواهد بود بیشتر از 75 میلیون € (ایالات متحده آمریکا 83 $ میلیون نفر).

با توجه به Robit، حصول بخش مهمی از استراتژی رشد جهانی آن، و آن است که به دنبال به رشد در هر سه از مناطق استراتژیک کسب و کار خود را: DTH، چکش بالا و خدمات دیجیتال است.


Post time: Jun-06-2018
WhatsApp Online Chat !