Robit ດໍາເນີນການຂະຫຍາຍຕົວໃນທົ່ວໂລກ

new3

Robit ກ່າວວ່ານີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍລິເວນທຸລະກິດຂອງຕົນ DTH ແລະມີສອງກິດຈະການ, ບໍລິສັດການຂາຍສຸດທິສະສົມຈະມີຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາ 75 ລ້ານ€ (US 83 $ ລ້ານ).

ອີງຕາມການ Robit, ກິດຈະການເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົນໃນທົ່ວໂລກ, ແລະມັນກໍາລັງຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນທຸກສາມຂອງພື້ນທີ່ທຸລະກິດຂອງຕົນຍຸດທະສາດ: DTH, hammer ແລະການບໍລິການດິຈິຕອນ.


Post time: Jun-06-2018
WhatsApp Online Chat !