Robit theo đuổi tăng trưởng toàn cầu

new3

Robit nói rằng điều này sẽ tăng cường đáng kể lĩnh vực kinh doanh DTH của nó, và với hai mua lại, doanh thu thuần lũy kế của công ty sẽ lớn hơn 75 triệu € (83 triệu $).

Theo Robit, các vụ mua lại là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của mình, và nó đang tìm cách phát triển trong cả ba lĩnh vực kinh doanh chiến lược của mình: DTH, búa đầu và dịch vụ kỹ thuật số.


Post time: Jun-06-2018
WhatsApp Online Chat !